MATERIAL

MATERIAL OBLIGATORI

 • Paravents Màniga Llarga
 • Casc
 • Guants
 • 0.5 llitres d´aigua
 • Telèfon mòbil

MATERIAL OBLIGATORI EN CAS DE PLUJA

 • Paravents IMPERMEABLE
 • Màniga llarga o manguitos ( el braços han de quedar coberts).

MATERIAL RECOMENAT

 • GPS
 • Jaqueta d’hivern
 • Reserva d´aliment
 • Càmara i kit de reparació