Reglament

– ULLAXTREM és una prova ciclista no competitiva. Tot i això el recorregut té una dificultat alta que requereix un mínim entrenament i condició física i tècnica.
– És obligatori l’ús del casc durant tot el recorregut.
– Cada participant s’haurà d’identificar per recollir el seu dorsal. Per recollir el dorsal d’altres inscrits, només cal presentar el seu DNI.
– S’han de respectar les indicacions de qualsevol membre de l’organització durant tot el transcurs de la jornada.
– Cal respectar les normes de circulació i tenir en compte que els camins no estaran tallats al trànsit habitual.
– El dorsal de cada participant haurà de ser sempre visible.
– En cas d’abandonar la marxa, el participant ho ha de notificar immediatament al control més proper.
– Ser respectuós amb el medi natural i amb els altres participants. Només podeu llençar envoltoris i deixalles en els llocs indicats.
– Els participants menors de 18 anys han de presentar una autorització signada dels pares o tutors per poder participar.
– L’organització de la pedalada no es responsabilitza dels danys que puguin rebre o produir els participants, si bé vetllarà per evitar-los. Cada participant serà responsable dels seus actes.
– Hi haurà un recorregut degudament senyalitzat. L’organització es reserva el dret de modificar-lo davant de qualsevol circumstància.
– Inscriure’s a la pedalada suposa l’acceptació del reglament, en cap cas es farà el retorn de l’import de la inscripció.
– Tot el que no hi estigui especificat queda sota decisió de la organització.